Beleid Posta omtrent het Coronavirus

Tuesday March 17, 2020

Vanwege de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus gaan we bij Posta ook een aantal dingen anders regelen en met elkaar afspreken.

Vanzelfsprekend zijn de persoonlijke adviezen van het RIVM heel belangrijk:
Let op de persoonlijke hygiëne (handen wassen, in elleboog hoesten en niezen) en vermijdt lichamelijk contact (handen geven, knuffelen).
Blijf thuis bij milde gezondheidsklachten zoals niezen, keelpijn, loopneus, verhoging tot 38º.

Posta zal open blijven zolang er geen dringende reden is om te sluiten. Dat kan volgens ons heel goed als we bepaalde zaken goed in acht nemen en het enorm helpen om de stress wat voor te zijn als de samenleving weer op gang komt en deadlines gewoon zijn blijven staan.

Het beleid is als volgt:

Iedereen werkt de komende weken zoveel mogelijk in een eigen studio.
Iedereen is ook zelf verantwoordelijk voor met name het schoonmaken van oppervlakken, muizen, toetsenborden, faders e.d.
In elke studio zullen er doekjes en schoonmaakmiddelen staan
Uitwisseling met editors, collega’s en regisseurs alleen digitaal en telefonisch
gebruik waar mogelijk je eigen telefoon en leen die niet uit.
Gezamenlijk lunchen wordt zoveel mogelijk vermeden.
Neem je eigen lunch mee.
Lunch bij voorkeur niet samen of houdt tenminste 1,5 meter afstand tot elkaar.
Ruim na het eten zelf af en maak de tafelgerei, de tafel en andere oppervlakken goed schoon (het virus is doodsbang voor weter en zeep)
Wie dat kan werkt thuis. Posta zal waar mogelijk bestanden digitaal toegankelijk maken
ADR en loopgroup recordings worden voorlopig uitgesteld.
Er wordt gekeken naar mogelijkheden om ADR van individuele acteurs mogelijk te maken zonder noodzaak voor nabijheid van ADR recordist, regisseur en acteur/actrice
Er zal met de producenten van verschillende producties worden overlegd over de mogelijkheden en onmogelijkheden van ADR

Bovenal moet iedereen haar of zijn eigen afwegingen maken. Als je om wat voor reden dan ook niet naar Posta kunt of wilt komen hebben wij daar alle begrip voor. Het is vooral belangrijk dat je dat helder en zo snel mogelijk laat weten.

Communicatie en solidariteit lijken de komende weken het allerbelangrijkste. Wij hebben begrip voor elkaars keuzes en helpen elkaar waar mogelijk. Met een beetje geluk gaan we er dan ook nog beter uitkomen.

Beleid Posta omtrent het Coronavirus